Övriga vaccinationer

Zostavax

Vaccin mot bältros, ges till personer som är 50år och däröver.
Bör ej ges till personer som lider av en allvarlig sjukdom och behandlas med immunohämmande läkemedel.
Zostavax ges som engångsdos och förebygger bältros/Herpes zoster. Recept utfärdas hos oss och vaccinet beställes sedan på apotek.
Vaccinet ingår ej längre i högkostnadsskyddet. Kostnad recept 250kr. Vid uthämtning på apotek kostnad ung. 1250kr.

Prevenar 13

Vaccin mot invasiv pneumokocksjukdom. Pneumkocker kan orsaka lunginflammation och mycket allvarliga och livshotande infektioner som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation.
Pneumokockorsakad lunginflammation är en av de främsta orsakerna till dödsfall hos vuxna i världen.
Prevenar 13 är numera godkänt för alla åldrar, rekommenderas framför allt till äldre med nedsatt imunförsvar och till riskgrupper med kroniska sjukdomar. Ges som engångsdos och kan ges tillsammans med influensavaccin.

© Vaccination Norrköping