Nyheter

Aktuellt

Vid längre resor och för att få ett så bra vaccinationsskydd som möjligt är det önskvärt att börja med de första vaccinerna redan 5-6 veckor innan resan. Vissa vacciner kräver 2 doser for ett optimalt skydd. Dukoral mot turistdiarré bör ges 2-4 veckor innan resan. Vaccin mot japansk hjärnhinneinflammation kräver 2 doser med 4 veckors intervall. Tag också med alla tidigare vaccinationskort. Vid kortare turistresor till länder inom medelhavsområdet, räcker oftast att komma någon vecka innan. Vaccin mot Hepatit A (epidemisk gulsot) rekommenderas numera även till Turkiet.


Glöm ej uppdoseringen mot TBE(fästingencephalit). Efter första dosen bör dos 2 ges inom 3 månader. Dos 3 ger man inom 1 år och skyddet räcker sedan 3 år. Personer äldre än 50år bör som startdos ta 3 doser efter 0, 1 och 2-3 månader.

Då det gäller resevacciner och vad som rekommenderas för olika länder kan man få en bra information på reserådets hemsida: Reserådet

För mer information om resemedicin/vaccinationer kan ni även se länkarna som finns under "Länkar" här till vänster.

© Vaccination Norrköping