Vaccinationstjänst

Vår Vaccinationsmottagning är permanent stängd!


Vaccinationstjänst har nu stängt och vi vill tacka alla våra kunder för visat förtroende under de 40 år som kliniken funnits!

Eventuella frågor kan riktas till oss via e-post på: vaccinationstjanst@gmail.com

Vänligen notera att vår handläggningstid via e-post kan sträcka sig upp till 2 månader.